Select Page

Raskausaikana paino lisääntyy, kehon painopiste muuttuu, rangan kaaret korostuvat ja niveliä tukevat ligamentit alkavat löystyä. Tämä kaikki on luonnollista muutosta ja tapahtuu siksi, että uusi upea elämä olisi mahdollista. Muutokset kuitenkin aiheuttavat useammalle odottavalle ja raskausajasta palautuvalle äidille kipuja ja vaivoja. 

Selkärangassa on kolme luonnollista kaarta, jotka muodostavat tasapainoisen S-muotoisen ryhdin.Selkärangan kaaret lisäävät selkärangan joustavuutta, mukautuvat liikkeisiin, kuormitukseen ja suojaavat selkää vammoilta. Etenkin ylimenoalueet, eli kohdat joissa rangan kaaren suunta muuttuu, ovat kovassa rasituksessa raskaus aikana. Lantioon kohdistuvan paineen muuttuessa lantion ja selän liikkeisiin aiheutuu epäsymmetriaa. Lantion alueen jännitys ja epätasapaino selittävät suuren osan selkä- ja liitoskivuista. Risti- ja häntäluun toimintahäiriöt saattavat tehdä synnytyksestä vaikeamman kuin sen tarvitsisi olla. Osteopatian tarkoituksena onkin helpottaa raskaus aikaa, synnytystä ja vauvan sulavaa ulostuloa.

 LANTIO ALUEEN KIVUT

Hormoneiden löystyttävät vaikutukset ovat erityisen voimakkaita lantiorenkaan liitoksissa : risti-suoliluunivelessä ja häpyliitoksessa. Häpyliitos levenee huomattavasti. Risti-suoliluu on normaalisti erittäin stabiili. Sen lisääntynyt liikkuvuus raskauden aikana saattaa johtaa lievään sijoiltaan menoon. Risti-suoliluun muutoksista kertovat takalantiolla olevat kivut. Takalantion kivut paikantuvat ristiluun ja pakaroiden alueelle ja säteilevät usein reisiin mutta ei polvia alemmaksi. Kipua voi esiintyä myös häpyliitoksen kohdalla. Epätasapainoisessa liikkuvassa lantiossa kipu provosoituu portaita noustessa, kävellessä ja lantiota toispuoleisesti kuormittaessa esimerkiksi imuroidessa.

ALASELKÄKIPU

Lantion kivun lisäksi raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen esiintyy alaselkäkipua, joka on useimmiten selkäranka- ja lihasperäistä. Kipu paikantuu lannerangan ympärille, lannerangan liikkuvuus on rajoittunut ja selkälihakset ovat kosketus arat. Spasmissa olevat selän ojentajalihakset eivät pysty rentoutumaan muuttuneen asennon ja lannerangan toimintahäiriön vuoksi. Takalantion ja alaselkäkipujen lisäksi esiintyy lapojen väliin paikantuvaa rintarangan ympärillä olevaa kipua.

APUA LANTION JA ALASELÄN KIPUIHIN

Vastaanottokäynnille tultaessa tutkitaan lantion asentoa, selkärangan/alaselän ja risti-suoliluun toiminta, häntäluu ja häpyliitos. Häpyliitos pitää lantion etuseinämää yhdessä ja näin ollen on merkittävässä roolissa lantion toiminnan kannalta. Lantion takaseinämä muodostuu risti-suoliluusta, häntäluusta ja usealle tutuksi tulleesta si-nivelestä. Tutkimisen tarkoituksena onkin hahmottaa lantion ja alaselän kokonaisvaltainen toiminta ja niitä häiritsevät tekijät. Hoidettaessa spesifien luu- ja niveltekniikoiden lisäksi käsitellään pehmytkudoksia parhaan mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi.